Wczoraj w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej odbyło się pełne ciepła i świątecznej atmosfery V Gminne Spotkanie Wigilijne. Przy wspólnym stole usiadły osoby starsze, samotne i z niepełnosprawnościami, by w towarzystwie władz gminnych podzielić się opłatkiem i życzyć sobie zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Inicjatorem spotkań wigilijnych jest Gminna Rada Seniorów oraz Klub Seniora. Wójt Gminy Borki Radosław podkreślił ważną rolę takich wydarzeń, dzięki którym osoby starsze, samotne i z niepełnosprawnościami nie czują się osamotnione.

Podczas wydarzenia zaprezentowali się seniorzy z Gminy Borki, którzy odtworzyli lokalną tradycję ludową zwaną „Herody”. To przedstawienie bożonarodzeniowe, w którym biorą udział: król Herod, kilku jego dworzan, śmierć, diabeł, anioł i żyd. Treść przedstawienia opiera się na fragmencie Ewangelii opisującej rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda. Główny wątek dramatyczny ukazuje walkę dobra ze złem.

W przedstawieniu wzięli udział: Urszula Marzec, Bogumiła Mazurek, Jolanta Karpińska, Maria Czarnecka, Danuta Zawada, Wojciech Golonka, Zygmunt Rogoza i Stanisław Armaciński.

Oryginalny scenariusz udostępnił oraz wskazówek udzielił pan Artur Zając.

Szczególne podziękowania należą się seniorom z Gminnej Rady Seniorów pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Górnej, Klubu Seniora oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim szkołom w Gminie Borki za doskonałą współpracę w organizacji wydarzenia, za zaangażowanie i troskę, aby V Gminne Spotkanie Wigilijne było niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich obecnych.

Dzięki takim inicjatywom Gmina Borki udowadnia, że magia świąt to przede wszystkim wspólnota i wzajemna życzliwość.