Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej utworzono uchwałą Gminnej Rady Narodowej w styczniu 1976 roku. Jego pierwszym dyrektorem i organizatorem została nauczycielka Szkoły podstawowej w Woli Osowińskiej Pani Irena Skowron. umiejscowienie GOK w Woli Osowińskiej spowodowane było tym, iż była to wówczas najbardziej zaangażowana kulturalnie i społecznie wieś na terenie Gminy Borki.

Siedzibą ośrodka stał się Dom Ludowy w Woli Osowińskiej. Pani Irena od początku nawiązała współprace z klubami „Ruch” i Klubami Rolnika pracującymi na terenie gminy, kołami gospodyń wiejskich oraz organizacjami młodzieżowymi.
Rozpoczęła pracę z grupą dziecięco-młodzieżową co dało podwaliny zespołu folklorystycznego, który z krótkimi przerwami prowadziła wiele lat.

W roku 1977 zaczęły wiązać się grupy śpiewacze przy Kołach gospodyń Wiejskich w Sitnie, Woli Osowińskiej, Osownie, Krasewie, Woli Chomejowej, które jako Zespoły Śpiewacze KGW działają do dnia dzisiejszego. Zespoły te aktywnie włączały się w życie kulturalne gminy oraz województwa.
Brały udział w Gminnych Dożynkach, Świętach Ludowych, przeglądach i konkursach. Były też zapraszane na imprezy wojewódzkie i ogólnopolskie do: Warszawy, Ostrowa lubelskiego, Józefowa nad Wisłą, Końskowoli, Kraśnika, Nałęczowa.

Do grona w/w zespołów w roku 1993 dołączył zespół z Maruszewca, a w 1996 zespoły z Nowin i Olszewnicy. Po Pani Irenie Skowron kierownictwo placówką objął na niecały rok Pan Z. Plapis. następnie w 1978 roku dyrektorem została Pani Barbara Grudzień, która przyczyniła się do ożywienia działalności zespołów śpiewaczych. Nawiązała współpracę z młodzieżą.

W roku 1980 dyrektorem została Pani Alina Kryjak, która rozpoczęła remont budynku GOK-u oraz zaczęła tworzyć kabaret młodzieżowy, który występowała kilku imprezach gminnych, takich jak: Święto Ludowe, 1 Maja czy Wojewódzki Bal Mistrzów Sportu.

Kolejnym dyrektorem był Pan Andrzej Tetlak, który funkcję tę sprawował do 1986. Kontynuował remont siedziby ośrodka, doposażył placówkę w sprzęt techniczny (fotograficzny, nagłaśniający, kamerę filmową). W roku 1986 zainicjował Dni Woli Osowińskiej, które odbywały się wówczas pod hasłem „ŚWIAT POKÓJ-WOLI SZKOŁA”. Była to trzydniowa impreza prezentująca dorobek kulturalny gminy. W obchody „Dni Woli Osowińskiej” włączało się całe społeczeństwo Woli Osowińskiej.

Od września 1986 roku funkcję pełniącego obowiązki dyrektora objął-Andrzej Kosek. Z półroczną przerwą w roku 1987- kiedy to dyrektorem został pan Marek Panacewicz, pełnił tę funkcję do 2016 r.
Za główny cel pracy GOK-u przyjął on ochronę, dokumentowanie oraz popularyzację kultury ludowej nie zapominając o innych dziedzinach sztuki, takich jak taniec, teatr, muzyka, kultura żywego słowa, fotografia i sztuka filmowa.

GOK w 1987 roku nawiązał współprace z nauczycielami Szkół Podstawowych w Woli Osowińskiej i Borkach, co zaowocowało powstaniem „Kabaretu Starszych Panien”- późniejszy „Sęk” oraz objął patronat nad dziecięcym kabaretem „Kameleon” działającym przy Szkole Podstawowej w Borkach. Twórca tekstów oraz reżyserem programów dla obu kabaretów był Pan Tomasz Konarski- polonista ze Szkoły Podstawowej  w Borkach.

Debiut artystyczny „Kabaretu Starszych panien” odbył się w 1988 roku na ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów w poznaniu, gdzie nasz zespół był jednym z dwóch laureatów tej imprezy.

W tym samym roku na Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów Wiejskich w Chełmie Kabaret otrzymał III nagrodę oraz nagrodę za Najbardziej Udany Debiut, a także T.Konarski otrzymał nagrodę za Najlepsze teksty. Nagradzany był jeszcze wielokrotnie.

Kabaret „Kameleon” prowadzony przez pana Tomasza Konarskiego największe sukcesy święcił w latach 1989-91 występując na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Satyrycznych w Biskupcu gdzie otrzymał I nagrodę. Występował również w teatrze Wsi Polskiej w Warszawie, na przeglądach wojewódzkich dziecięcych zespołów teatralnych i wielu, wielu innych imprezach.

Chlubną kartą pracy Gminnego Ośrodka Kultury jest działalność zespołów śpiewaczych.

W 1980 Zespół Śpiewaczy z Woli Osowińskiej na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą zdobył I nagrodę. Zaś w 1995 roku – wyróżnienie.
W 1986 roku Zespół Śpiewaczy z Krasewa na XX Festiwalu wyśpiewał sobie III nagrodę.
W 1988 roku na XXII Festiwalu Pani Genowefa Więckowska- solistka zespołu z Woli Chomejowej zdobyła I nagrodę.
Bronisław Kuśmierowski śpiewak z Krasewa w 1991 roku również zdobył I nagrodę. 
W 1998 roku Zespół Śpiewaczy z Maruszewca wyśpiewał wyróżnienie na w/w Festiwalu.
W 2002 na XXXVI Festiwalu II nagrodę otrzymał zespół „Kropki” wraz z Mistrzynią Panią Leokadią Kożuch oraz Pani Leokadia Kozuch jako solistka zdobyła III nagrodę.
Poza śpiewaniem pieśni ludowych zespoły te w większości zajmują się tworzeniem teatru obrzędowo-ludowego.

Zespół z Woli Osowińskiej w roku 1980 pod kierunkiem Pana Wacława Tuwalskiego przygotował widowisko obrzędowe „Wesele sprzed stu lat”, z którym występował na przeglądach w Nałęczowie, Kraśniku, Kazimierzu oraz Lubartowie. Zespół przygotowywał widowiska „Cochranie lnu”, „Wigilia”, z którym występował na wielu scenach.

Zespół z Woli Chomejowej przygotował takie widowiska „Pieczenie chleba”, „Cygany”, „Porządki”, „Wieczór Wielkoczwartkowy”, „Praczki”, z którym występował na wielu przeglądach teatralnych. Największym sukcesem tego zespołu było zaproszenie go do Muzeum Etnograficznego do Torunia.

Zespół z Maruszewca opracował widowiska „Wigilia”, „Chodzenie po włóczebnym” oraz „Odmieniec”, które prezentował na scenie w Nałęczowie, Domu twórczości Ludowej w Lublinie, w Radzyniu Podlaskim, Piotrowicach i innych.

Zespół z Osowna z widowiskiem „Wianuszki” występował na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie, Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Teatr Wiejski z Sitna przygotowywał wiele widowisk w swej wieloletniej działalności. A widowiskami „Piaty nieboszczyk”, „Ojcowizna”, „Zawierucha”, „Gorzałka” i „Wojskowa kuracja” po przejściu wszelkich eliminacji był na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Stoczku Łukowskim, a następnie w Tarnogrodzie, gdzie zawsze był wysoko oceniany. Ukoronowaniem pracy Zespołu był występ w Teatrze Wsi Polskiej w Warszawie oraz Teatrze „STUDIO” na dużej scenie z widowiskiem „Zawierucha” gdzie otrzymał od widowni złożonej ze studentów szkół teatralnych „owacje na stojąco”.

Teatr wiejski z Krasewa stworzył wiele niezapomnianych widowisk obrzędowych i obyczajowych takich jak „Wesele” „Wieczór wigilijny” „Swaty”, „Snucie krosien”, „Chrzciny”, „W starym piecu diabeł pali”, „Trudna ożeniaczka”, z którymi pięciokrotnie był Laureatem Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie po przejściu wszystkich szczebli eliminacji powiatowych, wojewódzkich i regionalnych.

Folklorystyczny Zespół Dziecięcy „Kropki” działał z przerwami od początku istnienia GOK-u prowadzony przez Panią Irenę Skowron. Wielokrotnie występował na imprezach organizowanych w powiecie i województwie. Brał udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Kolędniczych w Batorzu w 2001 r, w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2002 r. i w Biesiadzie Weselnej w Węgrowie w 2002 r.

GOK w swej działalności nawiązał współpracę z: Polską Akademią Nauk- Działem Etnograficznym, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządem Głównym STL, Towarzystwem Kultury Teatralnej, Towarzystwem Ludoznawczym, Krajowym Domem Twórczości Ludowej, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Ponadto współpracuje z Towarzystwem Regionalnym, ze szkołami na terenie gminy.

Uhonorowaniem pracy GOK-u jest wiele dyplomów oraz podziękowań od wielu instytucji. Do najcenniejszych należą: Dyplom Honorowy przyznany przez Ministra Kultury i Sztuki Aleksandra Krawczuka w roku 1989, Ministra Zdzisława Podkańskiego przyznany w roku 1996 oraz dyplom i medal przyznany przez Zarząd Główny towarzystwa Kultury Teatralnej „Za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury teatralnej ” w roku 1989.