Dyrektor – dr Małgorzata Kulikowska

Starszy Referent – Milena Latoch 

Referent – Małgorzata Krawczyk

Pracownik gospodarczy – Katarzyna Bylina