Izabela Smogorzewska – Dyrektor
Małgorzata Krawczyk – Referent
Milena Latoch- Pracownik biurowy

Katarzyna Bylina- Pracownik gospodarczy