Dyrektor GOKiS
dr Małgorzata Kulikowska

Starszy referent
Milena Latoch

Referent, obsługa punktu pocztowego
Małgorzata Krawczyk

Referent ds. kancelaryjno-administracyjnych
Aneta Lis

Referent, obsługa punktu pocztowego
Karolina Ozimkiewicz

Młodszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych
Sylwia Paskudzka

Pracownik gospodarczy
Katarzyna Bylina