Dyrektor GOKiS
Anna Cąkała

Instruktor ds. artystycznych
Małgorzata Kopiś

Referent ds. merytoryczno-kancelaryjnych
Małgorzata Krawczyk

Referent, obsługa punktu pocztowego
Karolina Ozimkiewicz

Młodszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych
Sylwia Paskudzka

Pracownik gospodarczy
Agnieszka Stefaniak