Podziękowania

Podziękowania od Pani Agnieszki Drozd-Bownik p.o. Dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, za współpracę przy Projekcie „Biesiada Polska z TVP2 „Na ryby, na grzyby”. Serdecznie dziękujemy