Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej

Adres pocztowy

Wola Osowińska
ul. Wesoła 29
21-345 Borki

Telefon

81 85 74 195

Adres email

gok@gokisborki.pl

Adres strony www

www.gokisborki.pl

NIP: 714-13-70-211
REGON: 000846501

Numer rachunku bankowego

48 8046 1012 2007 0500 0169 0001
(Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w Borkach)