Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
ul.Wesoła 29
21-345 Borki
nr tel:81 857 41 95
e-mail: gok@gminaborki.pl