Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej jest Pani Ewa Palus, adres email: inspektor@cbi24.pl . Na zastępcę Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Ireneusz Grzyb.

Klauzule informacyjne:
1. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych na podstawie przepisów prawa;
2. Klauzula informacyjna – przesłanki umowy;
3. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej;