“Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej jest P. Ewa Palus, adres mail:  inspektor@cbi24.pl “.