Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w konkursie. Każda praca bardzo nas ucieszyła i zachwyciła. Samodzielne napisy, wycinanki i nietuzinkowe pomysły, to to co zwracało naszą uwagę. Poziom prac był bardzo wysoki. Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i instruktorom za zachęcenie dzieci do tworzenia, za inspirację, rozwijanie wyobraźni i ćwiczenie umiejętności.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dziękujemy za udział, za trud włożony w przygotowanie pracy.

Nagrodami w konkursie są świąteczne upominki. Otrzymają je zdobywcy miejsc i wyróżnień.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom z podziękowaniem za udział.

Nagrody i wyróżnienia

W kategorii wiekowej klas 4 – 8

1 miejsce: Oliwia Górska kl. 8 Krasew

2 miejsce: Jowita Filip kl.5 Borki

3 miejsce: Julia Mazur kl.8 Krasew

3 miejsce: Albert Magnuszewski kl.5 Krasew

Wyróżnienia:

Błażej Niewęgłowski kl.4 Krasew

Julia Mitura kl.7 Tchórzew Kolonia

Kacper Cieślak kl.5 Wola Chomejowa

Lena Niewęgłowska kl.5 Tchórzew Kolonia

Klaudia Anna Bieniek kl.5 Tchórzew Kolonia

Oliwia Danieluk kl.5 Krasew.

W kategorii wiekowej klas 1- 3

1 miejsce: Nikola Latoch kl.3 Wola Osowińska

2 miejsce: Miłosz Zabielski kl.2 Wola Chomejowa

3 miejsce: Izabela Książek Wrzosów

Wyróżnienia:

Oskar Górski kl.3 Krasew

Szymon Firla kl.2 Wola Osowińska

W kategorii wiekowej: przedszkola

1 miejsce: Amelia Makosz Tchórzew Kolonia

2 miejsce: Amelia Janczak Tchórzew Kolonia

3 miejsce: Emilia Niewęgłowska Tchórzew Kolonia

Wyróżnienia:

Antoni Bober Borki

Wojciech Sokół Wola Osowińska

Antoni Bącik Wola Osowińska

Julia Siwek Borki

Alicja Sokół Wola Osowińska

Prace konkursowe wraz z życzeniami od GOKiS i GBP będą wręczane naszym zaprzyjaźnionym organizacjom i partnerom.