Protokół posiedzenia komisji oceniającej
XXX Jubileuszowy Konkurs Recytatorski Poezji,
Prozy
Bożonarodzeniowej i Religijnej           

Komisja w składzie :    
W kategorii klas O-III

  1. Małgorzata Caban
  2. Aldona Sadowska

Po przesłuchaniu 45 recytacji przyznała następujące miejsca:

I miejsce:  Anna Rokicka

II miejsce: Julia Osiak

II miejsce: Julia Ochnik

III miejsce: Hanna Pawlak

Wyróżnienia :

Adrian Ochnik

Lena Aleksandrowicz

Lena Obroślak

Komisja w składzie:  

   W kategorii klas IV-VI

  1. Jolanta Gnas- Zienkiewicz
  2. Izabela Smogorzewska

Po przesłuchaniu 15 recytacji przyznała następujące miejsca:

I miejsce: Joanna Lendzion

II miejsce: Maciej Radomyski

III miejsce: Martyna Brygoła

III miejsce: Wiktoria Czyżak

Wyróżnienia:

Zuzanna Toczyńska

Anna Lipińska

W kategorii klas  VII- VIII

I miejsce: Natalia Dyjak
II miejsce: Julia Semczuk
III miejsce: Natalia Polkowska

Wyróżnienie:
Jakub Walaszek