W niedzielę 22 września pachniało w naszej gminie pyzami oraz pieczonym na rożnie świniaku.
O godzinie 14.00 w remizie OSP w Olszewnicy wszyscy fani kartoflaków (pyz z soczewicą)
mogli czuć się szczęśliwi…

Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, Starosta Powiatu Radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski, członek Zarządu Powiatu Grzegorz Kowalczyk, Skarbnik Gminy Borki Katarzyna Krupa, księża
 z Parafii św. Małgorzaty w Ulanie, radni gminy, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, koła gospodyń
i zespoły śpiewacze oraz wszyscy zebrani uczestniczyli w zabawie…

Pierwszą częścią spotkania były występy okolicznościowe zaproszonych grup śpiewaczych:
– Zespół Śpiewaczy ,,Olszewianki” z Olszewnicy,
– Zespół Śpiewaczy ,,Tchórzewianki” z Tchórzewa Kolonii,
– Zespół ,,Złoty Kłos’’ z Ulana,
– Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” z Woli Chomejowej,
– Zespół ,, Czerwone Korale’’ z Zabiela,
– Grupa ,, Pod Zielonym Dębem ‘’ z Woli Osowińskiej,
– Koło Regionalne z Białej,
– Zespół Śpiewaczy z Nowin,
– Koło Gospodyń Wiejskich ,,Osowianki’’ z Osowna,
– Zespół  ,,Zorza’’ z Bełcząca,
– Koło Gospodyń Wiejskich ,,Paprocie’’ z Krasewa,
– Zespół „Świderzanki” ze Świderek
– Zespół „Senior” z Ulana
– Zespół Śpiewaczy z Talczyna
– Koło Gospodyń Wiejskich z Sitna
– Zespół „Melodia” z Domaszewnicy,
– Zespół Obrzędowy „Karczmiska”  z Leopoldowa
– Koło Gospodyń Wiejskich z Tchórzewa Wsi

Dużo zabawy było podczas konkursu o ziemniaku, gdzie uczestnicy mogli sobie wylosować
z tajemniczego koszyczka m.in. tłuczek do ziemniaków, obieraczkę do owoców i warzyw, tarkę
oraz zestawy nożyczek.    

Ostatnią częścią Dokopin był obiad regionalny i zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Wszyscy  współorganizatorzy : OSP i KGW Olszewnica, Gmina Borki, GOKiS  dziękują serdecznie uczestnikom.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom:
Urzędowi Marszałkowskiemu, Lubelskim Kopalniom Surowców Mineralnych , Gminie Borki.
To dzięki Wam nasza impreza mogła się odbyć…