12 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00 w Sitnie odbyło się Spotkanie Noworoczne.
Przybyli na nie goście: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk,
Starosta Powiatu Radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski, radni powiatu radzyńskiego Grzegorz Kowalczyk i Michał Zając oraz Ks. Kanonik Stefan Kurianowicz .
Na zaproszenie Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty licznie zebrali się również radni, sołtysi, prezesi stowarzyszeń i organizacji, zespoły śpiewacze, koła gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej- działających na terenie Gminy Borki.
Dziękujemy w imieniu Pana Wójta oraz swoim za miłe spotkanie i zabawę. GOKiS