Zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Krasewie powstał w 1978 roku. Na początku działalności zespół tworzyły: Irena Niebrzegowska, Maria Mańko, Krystyna Sosnowska, Teresa Kieliszek, Barbara Sposób, Jadwiga Kowalik, Jadwiga Zalewska -do dziś kierująca grupą i nieżyjąca już Helena Witek.
Pierwsze występy śpiewaczek z Krasewa miały miejsce w Borkach, na gminnym przeglądzie zorganizowanym przez Barbarę Grudzień z Gminnego Ośrodka Kultury oraz w Woli Osowińskiej gdzie występ był połączony z pokazami tradycyjnych miejscowych pokarmów. Wszystkich późniejszych występów zespołu z Krasewa trudno już jednak zliczyć. Niewątpliwie były to takie okazje, jak każde gminne czy rejonowe, a w ostatnich latach i wojewódzkie dożynki, uroczystości Święta Ludowego, okolicznościowe spotkania, jak Dzień Kobiet czy kusaki, uroczystości kościelne, rejonowe i wojewódzkie przeglądy zespołów artystycznych KGW, eliminacje do ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu itp. W ramach tych występów zespół często prezentował się publiczności w różnych miejscowościach poza najbliższym środowiskiem, jak: Kock, Lubartów, Końskowola, Józefów nad Wisłą, Lublin, Stoczek Łukowski, Nałęczów, Tarnogród i przede wszystkim Kazimierz, gdzie śpiewaczki z Krasewa w 1986 roku zdobyły trzecie miejsce na XX FKiŚL.
W porównaniu do okresu początkowego w ostatnich latach zmienił się też skład zespołu, chociaż dalej działa on pod przewodnictwem Janiny Zalewskiej. O dzisiejszym obliczu grupy stanowią: Zofia Zabielska, Jadwiga Kowalik, Barbara Sposób, Maria Mańko, Maria Kożuch, Zofia Wędroch, Jadwiga Danieluk, Helena Sposób, Helena Stanisławska, Regina Kot, Teresa Witek.
Zespół z Krasewa prezentuje dosyć szeroki i zróżnicowany repertuar. Za najbardziej typowe gatunki pieśni z tego repertuaru należy uznać:

  1. pieśni weselne – wykonywane w ramach widowiska obrzędowego, bądź wybiórczo;
  2. pieśni zalotne i miłosne;
  3. religijne pieśni doroczne, głównie wielkopostne oraz kolędy i pastorałki;
  4. pieśni dziadowskie i utrzymane w tym stylu legendy hagiograficzne;
  5. pieśni pogrzebowe – część z repertuaru Bronisława Kuśmierowskiego, miejscowe go przewodnika śpiewów pogrzebowych;
  6. pieśni dożynkowe – chociaż te mają raczej charakter „nowszych”, specjalnie układanych bądź aktualizowanych do współczesnych tematów i okoliczności.

Jednakże działalność artystyczna KGW w Krasewie nie ogranicza się do prowadzenia samego zespołu śpiewaczego. W nawiązaniu do bogatych tradycji wiejskiego ruchu teatralnego z okresu przewodzenia miejscowemu KGW przez Genowefę Ochnio, zespół przygotowuje widowiska teatralne oparte na okolicznych obrzędach i zwyczajach ludowych. Pracom tym patronuje Jadwiga Zalewska – autorka scenariuszy tych widowisk i jednocześnie ich reżyser i główny organizator. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych członkinie zespołu śpiewaczego – „wzmacniane” posiłkami (Jan Ochnio, Zygmunt Rogoza, Jerzy Mitura, Jan Gryglicki, Maria Packo, Maria Ochnio, Mariola Wędroch i inni) wystawiły kilka tego typu widowisk, jak:

·        Wieczór wigilijny – wystawiany m. in. w Borkach i Nałęczowie;

·        Darcie pierza;

·        Wesele – duże widowisko, w realizację którego włączyły się różne pokolenia mieszkańców Krasewa;

·        Swaty – z powodzeniem wystawiane również poza lokalnym środowiskiem, w tym w Nałęczowie i w Tarnogrodzie na Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej;

·        i  Chrzciny – widowisko to otrzymało wiele pochlebnych recenzji m.in. na przeglądzie w Stoczku Łukowskim i zostało zakwalifikowane do przeglądu ogólnopolskiego.

Tak owocna działalność kulturalna całego grona mieszkańców Krasewa jest wynikiem wielu czynników, z których dwa są chyba najważniejsze:

·        organizatorskich umiejętności i poświęcenia Jadwigi Zalewskiej ( u niej odbywają się spotkania, ona pisze scenariusze widowisk ale też sama utkała na krosnach materiał na stroje i je szyła);

·        dużego zrozumienia społeczeństwa Krasewa dla potrzeb aktywnego uczestnictwa w kulturze i roli kultury w całokształcie życia wsi.

W takim ujęciu udział w działalności zespołu jest oczywiście rozrywką, spotkaniem towarzyskim, ale jest też i czymś więcej – na przykład kształtowaniem własnej osobowości. Ten ostatni aspekt podkreśla fragment piosenki ułożonej przez kobiety z KGW w Krasewie:

Choć kury nam gdaczą, prosiaki kwiczą,
to nasze kobiety na próbę lecą,
muszą się uczyć, piosenki ćwiczyć,
to będą się z nami słuchacze liczyć.

 

Aktualnie kierownikiem zespołu jest Pani Bożena Górska. Zespół bardzo aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy i powiatu.

XIII Jesienne Spotkania z Folklorem „Dokopiny 2019”- Olszewnica, 22 września 2019 r.

XIII Jesienne Spotkania z Folklorem „Dokopiny 2019”- Olszewnica, 22 września 2019 r.

XI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną- Krasew,  15 czerwca 2019 r.

XXI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną- Wola Osowińska, 14.04.2019 r.

XII Jesienne Spotkania z Folklorem „Dokopiny”- Olszewnica, 22.09.2018 r.

XII Jesienne Spotkania z Folklorem „Dokopiny”- Olszewnica, 22.09.2018 r.

X Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną- Krasew, 09.06.2018 r.XX Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną- Wola Osowińska, 25.03.2018 r.

XVIII Spotkania Teatrów Wiejskich – „Teatr w Opłotkach”- Sitno, lipiec 2017 r.