Wiosna zawitała do nas już w pełni, co widać na zdjęciach konkursowych, ujętych w fotografiach mamy mnóstwo pięknych pierwszych oznak Wiosny🌷🪻
Komisja w składzie pracownic GOKiS miała za zadanie wykonanie rzetelnych, sumiennych i obiektywnych ocen nadesłanych prac.
Po długich naradach biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe konkursu Komisja postanowiła nagrodzić :

I miejscem : Annę Niewęgłowską
II miejscem : Natalię Mazur
III miejscem: Weronikę Wójcik

Wyróżnieniami:
Rafała Szymańskiego
Weronikę Cybul
Danutę Wójcik

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w naszych Wiosennych Konkursach ☺️🥰

I miejsce Anna Niewęgłowska

II miejsce Natalia Mazur

III miejsce Weronika Wójcik

Wyróżnienie Rafał Szymański

Wyróżnienie Weronika Cybul

Wyróżnienie Danuta Wójcik

Adrian Palenciuk

Agnieszka Kot

Alicja Niewęgłowska

Ewa Mazur

Hanna Osial

Jolanta Sokół

Julia Mazur

Karolina Wójcik Kowalik

Kornelia Kulenty

Krzysztof Niewęgłowski

Krzysztof Zieliński

Marcin Gregorczuk

Marcin Zdziebłowski

Mateusz Sokół

Oliwia Chojnacka

Przemysław Kulenty

Wojciech Domagała

Wojciech Niewęgłowski