XXV Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej

Tegoroczny finał Konkursu odbył się 23 marca pod Patronatem Honorowym Starosty Radzyńskiego.  W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy współpracowały następujące instytucje: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego,  Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Rolniczych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Koło Gospodyń Wiejskich – w Woli Osowińskiej oraz  Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury-Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

          Do Konkursu przystąpiło 83 recytatorów, których serdecznie powitał Starosta Radzyński – Szczepan Niebrzegowski, obecny na imprezie wraz z Wicestarostą Michałem Zającem.

Prezentacje, prowadzone przez uczniów, odbywały się w specjalnie do tego celu udekorowanych  czterech salach – w Zespole Placówek Oświatowych i Zespole Szkół Rolniczych. W skład  komisji konkursowych wchodzili instruktorzy i nauczyciele:

–  Agnieszka Polak i Dorota Mościbrodzka  – z Biura WOK Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

–  Maria Długołęcka-Pietrzak – z Uniwersytetu w Siedlcach

–  Dominika Trykacz, Monika Poziemska – z Domu Kultury w Kocku,

–  Anna Kowalczyk – z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim

–  Michał Maliszewski – ze Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim

–  Antonina Haponiuk – ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wych. im.Zofii.Sękowskiej w Radzyniu Podl.

–  Jolanta Gnas-Zienkiewicz – polonistka

–  Józef Obroślak – protektor Konkursu od pierwszych edycji

–  Julia Długołęcka – laureatka I Konkursu (w 2000 roku)

–  Anna Kosek – wielokrotna laureatka Konkursu w latach 2005-2011

                 Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy-podziękowania oraz słodkie upominki – ciasteczka          z miejscowej piekarni, a następnie zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na obiad regionalny – kapustę       z grochem i kartoflaki z soczewicą.    W tym czasie obradowały komisje konkursowe, by ustalić wyniki         i zapisać je w protokołach. Jurorzy wytypowali również  recytatorów do Koncertu Laureatów, który poprowadziła p.Maria Długołęcka- Pietrzak. Licznie zgromadzona publiczność gromko oklaskiwała zarówno prezentacje tegorocznych uczestników Konkursu jak również występ uczniów miejscowej szkoły, którzy obrazowo przedstawili sylwetkę Patrona oraz zaśpiewali ulubione przez Niego ludowe piosenki..

             Z tematyką recytowanych utworów dobrze  komponowała się scenografia – w tym stoiska                 z wytworami sztuki ludowej i tradycyjnymi palmami.

                                                         Wyniki konkursu

                                                         Kategoria  SP  kl. I-III

  1. nagroda       Zuzanna Baran –  Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”        

             Adrian Ochnik –  Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

     II.                       Liliana Chyła  – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

                                Wiktoria Pakuła –  Szkoła Podstawowa im.E.Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie

                               Nel Wróblewska – Szkoła Podstawowa w  Wojciechowie

     III.                     Dawid Gracjan Grudzień – Szkoła Podstawowa im. G.Piramowicza w Łukowie

Wyróżnienie          Wiktoria Zdanowska – Szkoła Podstawowa im.Cz.Kamińskiego w Siedlcach

Nagroda za gwarę: Adrian Ochnik – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

                                                           Kategoria SP  kl. IV-VI  grupa A

       I                         Julia Osiak – Łukowski Ośrodek Kultury

       II.                       Aleksandra Czyżak – Zespół Placówek Oświatowych w Borkach

       III.                      Błażej Niewęgłowski – Szkoła Podstawowa w Krasewie

Wyróżnienie:            Julia Skowron – Zespół Placówek Oświatowych w Borkach

                                  Michał Mitura – Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach

                                  Paulina Kaczanowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie                               

  Nagroda za gwarę:   Maksymilian Zdanowski – Szkoła Podstawowa im.Cz.Kamińskiego w Siedlcach

                                                           Kategoria SP  kl. IV-VI  grupa B

I                                 Julia Ochnik – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

II                                Antoni Rasz – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

III                               Szymon Walaszek – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

Wyróżnienie:             Helena Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie

                                   Lena Niewęgłowska – Szkoła Podstawowa w Tchórzewie- Kolonii

                                   Natalia Krzyżanowska – Szkoła Podstawowa w Tchórzewie-Kolonii

  Nagroda za gwarę:  

                                   Antoni Rasz – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

                                                         Kategoria SP kl. VII -VIII

I                                 Oliwia Mirosław – Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach                                                                    

II                                Klaudia Sygnowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach                                                                    

III                               Jakub Mirosław-Pyda – Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach                                                                    

Wyróżnienie:             Wiktor Michałek – Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

                                   Anna Rokicka -Łukowski Ośrodek Kultury

                                   Bartosz Ścioch – Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy

Nagroda za gwarę:     Zuzanna Nowakowska – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika

                                                          Kategoria

                       szkoły ponadpodstawowe  i osoby spoza systemu szkolnego

I                               Maciej Radomyski –  Łukowski Ośrodek Kultury                                                            
  II                             Zofia Kozłowska – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej
III                            Natalia Polkowska – Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie                               

Nagroda za gwarę:    Agnieszka Abczak – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” w Puławach