Składamy wszystkim sołtysom i sołtyskom wytrwałości w działaniach na rzecz wsi i powodzenia w przyszłości!