Młodzież z projektu ” Strefa Wysokich Lotów w Borkach” odwiedziła panią dyrektor Dorotę Latkowską w ZPO w Woli Osowińskiej.

Nawiązywanie znajomości z osobami i instytucjami to jeden z celów projektu, który realizuje młodzież w ramach Program Równać Szanse