5 lutego 2024 roku przypada 80 rocznica urodzin Ireny Skowron, pierwszego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej. Pani Irena jako pierwsza nawiązała współpracę z klubami ” Ruch” i Klubami Rolnika pracującymi na terenie gminy, kołami gospodyń wiejskich oraz organizacjami młodzieżowymi. Przez wiele lat prowadziła aktywną działalność kulturalną w Woli Osowińskiej. Zmarła w wieku 77 lat 14 stycznia 2022 roku. 🩶