SPOTKANIE NOWOROCZNE 2024 🎉

W minioną sobotę (13 stycznia) w budynku Domu Kultury w Sitnie odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne, na które zostali zaproszeni radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek podległych, przedstawiciele Stowarzyszeń, Fundacji, zespołów śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich, Gminnej Rady Seniorów, OSP, Klubów Sportowych działających na terenie gminy, pracownicy Urzędu Gminy, a także darczyńcy, sponsorzy i przedstawiciele biznesu.

Spotkanie poprowadziła dyrektor GOKiS Anna Cąkała.

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata podsumował miniony rok intensywnych działań w dziedzinie kultury, sportu i inwestycji, wręczył podziękowania za aktywną, efektywną i twórczą działalność na rzecz swoich sołectw i małych środowisk. Podziękował za pasję i oddanie, które sprawiają, że gmina stale się rozwija i staje się jeszcze lepszym miejscem do życia. Słowa uznania otrzymali także pracownicy Urzędu Gminy, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i zdolnościami pozyskiwania środków na inwestycje przyczyniają się do rozwoju infrastruktury, usług, turystyki i promocji.

Podziękowania zostały wręczone także sponsorom i przedstawicielom lokalnych biznesów, którzy swoją hojnością wspierają lokalne wydarzenia i inicjatywy, przynoszące radość i integrację mieszkańców.

Włodarz Gminy złożył serdeczne życzenia na nadchodzący rok, aby przyniósł wszystkim jeszcze więcej sukcesów, zdrowia i radości, a także dalszej współpracy, dzięki której można więcej i efektywniej. Można z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Spotkanie uświetnił występ grupy seniorów, którzy odtworzyli dawną tradycję bożonarodzeniową „Herody”.

Po części oficjalnej był czas na poczęstunek, wspólną rozmowę i zabawę.

Dziękujemy wszystkim za miłe spotkanie i już teraz zapraszamy za rok.