W miniony piątek 20 października gościła u nas młodzież z kl. IV TPM Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej wraz ze szkolnym doradcą zawodowym – p. Lucyną Panasiuk-Żurawską.
Celem wizyty było poznanie przez uczniów specyfiki pracy w sektorze kultury. Opowiedzieliśmy naszym gościom o pracy na stanowisku animatora kultury i instruktora ds. artystycznych, o możliwościach i zagrożeniach wynikających z wykonywania takiego zawodu. Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jakie cechy osobowości powinna mieć osoba pracująca „w kulturze”, co wchodzi w zakres obowiązków pracownika GOK oraz jak odbywa się planowanie i realizacja imprezy lub wydarzenia kulturalnego. Na koniec młodzież zapoznała się z ofertą naszego centrum kultury i zwiedziła pomieszczenia GOKiS.
Staraliśmy się przekonać młodzież do współpracy z nami i do realizacji własnych pomysłów. Mamy wielką nadzieję, że wizyta zaowocuje szerszą współpracą z młodymi ludźmi 😀