W sobotę 5 września br. nasza gmina po raz kolejny wzięła udział w akcji społecznej Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. W Pałacu Jaźwińskich zgromadzili się przedstawiciele samorządu – Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław Sałata oraz Radna Rady gminy Borki Elżbieta Kulenty, Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim – Wicestarosta Radzyński Michał Zając, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, harcerze, przedstawiciele organizacji społecznych i emeryci. Po przywitaniu gości Wójt Gminy Borki odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zapraszający do czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego, w którym Prezydent podkreślił uniwersalną wymowę utworu – zwycięstwo dobra nad złem.

Następnie zabrała głos Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej dr Małgorzata Kulikowska, przybliżając tło historyczne powstania tragedii Słowackiego oraz skupiając się na problematyce relacji filozofii historii i tradycji oraz przeznaczenia narodu polskiego w kontekście utraty Niepodległości przez Polskę (przybliżyła problem władzy i sprawiedliwości ). Podkreśliła znaczenie tradycji ludowej w utworze.

Głównym punktem spotkania było oczywiście wspólne odczytanie pierwszego aktu „Balladyny”.
Jako lektorzy wystąpili:
Pustelnik – Radosław Sałata,
Kirkor – Michał Zając,
Goplana – Magdalena Niewęgłowska,
Wdowa – Elżbieta Kulenty,
Alina – Patrycja Góral,
Balladyna – Alicja Skowron,
Filon – Szymon Latkowski,
Skierka – Roman Makuch,
Chochlik – Marek Makosz,
Grabiec – Tomasz Mitura.

Pierwszy akt Balladyny kończy się słowami Aliny : „Wszędzie maliny! maliny! maliny!”, toteż po literackiej uczcie dla ducha rozpoczęła się uczta dla ciała: na stole pojawiły się domowe wypieki, które łączył wspólny motyw przewodni – maliny.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy egzemplarz „Balladyny” z pieczęcią Akcji Społecznej Narodowe Czytanie oraz stylowe tkane zakładki do książek, o które poprosiliśmy Państwowy Instytut Wydawniczy i któremu bardzo serdecznie dziękujemy za nie.

Ponadto Narodowemu Czytaniu towarzyszyła wystawa „Słowacki i Balladyna” (przedruki fotografii, teatraliów , rękopisów itp.). Kto nie widział wystawy, ma jeszcze szansę ją zobaczyć w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki, gdzie została przeniesiona.

Organizatorami Narodowego Czytania 2020 byli: Wójt Gminy Borki, Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borki z/s w Woli Osowińskiej.

Zapraszamy za rok na wspólne czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

 

fot. Małgorzata Krawczyk