Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Olszewnica „Olszewiacy” zaprasza na cykl szkoleń skierowanych do mieszkańców gminy Borki (i nie tylko) „Bądź świadomy w swojej dziedzinie”.

Zapisy: do 11 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Szkolenia są bezpłatne. Ich celem jest poszerzenie wiedzy uczestników wybranych zakresach tematycznych, integracja mieszkańców okolicy oraz motywacja do rozwoju i podejmowania nowych działań.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatny pakiet startowy, a w trakcie szkoleń jest przewidziana przerwa kawowa z poczęstunkiem oraz obiad.

Szkolenia będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Borkach: Wola Osowińska, ul. Wesoła 29.

Szczegóły znajdują się na plakacie, a szczegółowy plan szkoleń w tym pliku (kliknij): Program szkolen

Organizator składa podziękowania pracownikom GOKiS za pomoc w zorganizowaniu szkoleń, udostępnienie sal oraz promocję projektu.

Projekt „Bądź świadom w swojej dziedzinie” jest finansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.