Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV- 2 godziny pracy GOKiS ulegają zmianie:

od poniedziałku do piątku: 09.00-15.00.