W ubiegły czwartek otrzymaliśmy świeże, pachnące drukarnią, egzemplarze książki Klucz Borkowski. Dzieje dóbr ziemskich i losy ich właścicieli, której autorką jest mieszkanka naszej gminy, Pani Halina Zgrajka, emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego i niemieckiego oraz pasjonatka historii lokalnej (jest to już jej druga praca; pierwsza to Z roli wyrośliśmy. Monografia wsi Sitno z 2014 roku).

Książka jest efektem ponad dwuletniej pracy Autorki. To 40O stron interesującej lektury oraz ciekawych fotografii.

Wydawcą książki jest Gmina Borki. Jak we Wstępie pisze Autorka, do napisania książki zachęcił ją Wójt Radosław Sałata. Gmina Borki pokryła wszelkie koszty związane z przygotowaniem książki do druku oraz jej druku.

W Słowie od Wydawcy czytamy: „Książka jest próbą całościowego i wieloaspektowego spojrzenia na historię klucza borkowskiego. Monografia została opatrzona sugestywną maksymą staropolską, w myśl której „obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek[sic]”. Istotnie, naszą powinnością jest wiedza, jak głęboko sięgają nasze korzenie, czego świadkiem były ziemie, na której rodzili się nasi przodkowie oraz jaki jest nasz dług względem przeszłości.
Halina Zgrajka przedstawia dzieje klucza borkowskiego na tle wydarzeń historycznych, które miały wpływ na losy tych ziem i ich właścicieli. W monografii została pokazana wieś, jej właściciele i mieszkańcy oraz zmiany społeczne, które zachodziły na przestrzeni wieków. Autorka bowiem barwnie opisuje historię klucza borkowskiego począwszy od średniowiecza aż do tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Ponadto, w suplemencie przedstawia powojenne losy właścicieli klucza i ich potomków […]”.

Niestety, że względu na stan epidemii w naszym kraju uroczysta promocja książki została przełożona w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające okoliczności.

Dzieje klucza borkowskiego są lekturą, którą w szczególności należy polecić mieszkańcom gminy Borki oraz wszystkim tym, którzy wywodzą się z naszych terenów. Warto także, aby poznali ją miłośnicy dziejów naszego regionu. Każdy, kto zapozna się z Kluczem borkowskim, z pewnością wnikliwiej i uważniej spojrzy również na dzisiejsze tereny gminy Borki, mając w pamięci jej ciekawą i skomplikowaną historię.