Kolo Gospodyń Wiejskich zostało założone w latach 70. przez Panią Kalicką Mariannę.
Prowadzone wtedy były kursy pieczenia, gotowania i szycia oraz organizowano zabawy taneczne.
Następczynią Pani Kalickiej została Zofia Trojak, która zajęła się strojami ludowymi (zespół posiada 
do chwili obecnej).
Od 2003 roku kierownictwo KGW objęła Zofia Kaczka.
Co roku zespół bierze udział 
w Dożynkach Gminnych z wieńcem dożynkowym oraz:
– Spotkaniach z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną
– Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną
– Jesiennych Spotkaniach z Folklorem „Dokopiny”, i innych uroczystościach i imprezach gminnych.
KGW uczestniczyło również w Dożynkach Wojewódzkich w Wisznicach i w Powiatowych w Kolembrodach.
Co roku Panie z KGW są zapraszane na dożynki Gminno – Parafialne w Kocku.

 

 

XIII Jesienne Spotkania z Folklorem „Dokopiny 2019”- Olszewnica, 22 września 2019 r.

XIII Jesienne Spotkania z Folklorem „Dokopiny 2019”- Olszewnica, 22 września 2019 r.

XI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną- Krasew,  15 czerwca 2019 r.

XXI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną- Wola Osowińska, 14.04.2019 r.

Gminne Spotkanie Noworoczne- Sitno, 12.01.2019 r.

XII Jesienne Spotkania z Folklorem „DOKOPINY”– Olszewnica, 22.09.2018 r.

XX Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną- Wola Osowińska, 25.03.2018 r.

X Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną- Krasew, 09.06.2018 r.IX Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną- Krasew, 18.06.2017 r.