W Dniu Babci – 21 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Osownie. W uroczystym przecięciu czerwonej wstęgi wziął udział Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, sołtys Osowna Ewa Mateusiak, koordynator klubu seniora w Osownie Magdalena Kozieł, a przede wszystkim Seniorzy, z myślą o których powstał Klub.

Cześć oficjalną dopełniło przemówienie Wójta, po czym wszyscy uczestnicy uroczystości rozmawiali przy poczęstunku.

W ramach Klubu nasi Seniorzy będą uczestniczyć w:
 zajęciach kulinarnych,
 spotkaniach z lekarzem,
 zajęciach sportowych,
 zajęciach komputerowych,
 wieczorach literackich, wieczorach poezji,
 wieczorach pieśni i tańca.

ℹ️ FINANSOWANIE: Klub Seniora w Osownie będzie działać, dzięki skorzystaniu Gminy Borki ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.