Za nami NOC MUZEÓW, święto miłośników wieczornego i nocnego zwiedzania. W całej Polsce muzea przygotowują wyjątkowe oferty oraz godziny otwarcia. Z tej okazji także lokalne Muzeum Regionalne w Woli Osowińskiej oraz Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego przygotowało liczne atrakcje, na które zapraszeni zostali nie tylko lokalni mieszkańcy. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Oprócz zwiedzania stałej wystawy uczestnicy mogli obejrzeć pokazy dawnych zawodów i umiejętności gospodarskich, dziś zanikających, wykonywanych sporadycznie lub wręcz nieistniejących. Były pokazy tkactwa, obróbki lnu, młocka cepami, klepanie kosy, maglowanie maglownicą oraz wyrób mioteł.

Dużą popularnością cieszyła się degustacja lokalnych potraw i przysmaków przygotowanych osobiście przez organizatorów.

Dodatkową atrakcją była loteria fantowa oraz zabawa w odważanie różnych zbóż.

Wydarzeniu towarzyszyła wesoła muzyka w wykonaniu zespołu, wspólne śpiewanie i taniec.

Podczas całego spotkania panowała miła i przyjazna atmosfera. Dopisała także pogoda, która tego wieczoru była bezchmurna i ciepła.

Gratulujemy organizatorom wspaniałego wydarzenia. Cieszymy się, że nasze lokalne Muzeum co roku włącza się w ogólnopolską akcję promując swoją działalność, ale także całą gminę.