Wspólnie z Gmina Borki, Zespół Placówek Oświatowych w Borkach oraz Gminną Radą Seniorów zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla seniorów w terenu naszej gminy.
Uczniowie oraz nauczyciele ZPO w Borkach przygotowali dla naszych seniorów Jasełka
Przed przystąpieniem do wigilii Ks. Kazimierz Dudek odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza – Narodzeniu Jezusa.
Następnie Wójt Gminy Borki, Z-ca Wójta Gminy Borki oraz Dyrektor ZPO Borki jako gospodarze dzisiejszej uroczystości przystąpili do rozdawania opłatków, aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli się nim przełamać i złożyć sobie życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.