W niedzielę 17 lipca 2022 odbyło się XXI Spotkanie Teatrów Wiejskich Teatr w Opłotkach, które zostało organizowane przez GOKiS w Borkach z/s w Woli Osowińskiej, a współorganizowane przez  KGW Sitno oraz Fundację My Słowianie.

O godzinie 14:00 spotkanie zostało oficjalnie otwarte przez Sołtys Sitna Magdalenę Miturę, która przywitała przybyłych gości: Wójta Gminy Borki Radosława Sałatę, Wicestarostę Radzyńskiego Michała Zająca, Proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Woli Osowińskiej ks. kan. Stefana Kurianowicza, Skarbniczkę Gminy Borki Katarzynę Krupę oraz Radnego Gminy Borki Henryka Bęczyńskiego.

Na scenie pojawili się gospodarze: Teatr Wiejski z Sitna ze skeczem „Kumy”,  następnie wystąpił zespół gości z Woli Gułowskiej czyli Zespół Obrzędowy Zawsze Razem z widowiskiem „U Maciejów na Przedgodziu”.

Kolejny wspaniały występ należał do Pani Stefanii Banuchy, która reprezentowała Zespół Jarzębinki z Trzcińca w monologu „Baba bez ograniczeń” –  Pani Stefania, w rewelacyjnej formie, zaprezentowała się na deskach teatru rozbawiając wszystkich widzów do łez.

Teatr Wiejski z Krasewa wystąpił z widowiskiem „W starym piecu diabeł pali” i  poradził sobie pomimo nieobecności, z powodów zdrowotnych, głównego aktora spektaklu.

Spotkanie teatralne zakończyli podziękowaniami i nagrodami dla występujących aktorów oraz przedstawicieli grup Wójt Gminy Borki Radosław Sałata oraz Wicestarosta Michał Zając.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, zespołom teatralnym, przybyłym gościom oraz tak licznej widowni za uczestnictwo w spotkaniu teatralnym które, dzięki zainteresowaniu, od lat cieszy się cyklicznością spotkań.

Do zobaczenia za rok!