W czwartek 31 marca w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach odbyło się podsumowanie trwającego blisko pół roku projektu pn. „Zamiast smartfona wybieram Kulfona” realizowanego przez Stowarzyszenie „Kreatywne Borki” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach.

Oprócz realizatorów projektu na gali podsumowującej zjawili się uczestnicy projektu, ich rodzice i opiekunowie a także przedstawiciele szkół podstawowych będących partnerami projektu. Prezes Stowarzyszenia „Kreatywne Borki” – p. Lucyna Panasiuk-Żurawska, Dyrektor GOKiS w Borkach – p. Małgorzata Kulikowska oraz koordynator projektu – p. Anita Latoch przedstawiły zebranym założenia projektu i działania, jakie zostały w nim zrealizowane. Następnie uczestnicy projektu, podzieleni na grupy, zaprezentowali pokaz teatralny przygotowany pod okiem zawodowego aktora, instruktora – p. Marcina Wąsowskiego. Nie zabrakło ciepłych słów i wzajemnych podziękowań. Na zakończenie wyświetlono przygotowany przez GOKiS krótki film podsumowujący.

 

Projekt „Zamiast smartfona wybieram Kulfona” zakładał szereg działań prowadzących do zainteresowania grupy 50 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Borki teatrem lalek. Beneficjenci odbyli 4 wyjazdy do Lublina na spektakle w Teatrze im. H. Ch. Andersena, zwiedzili teatr od kulis, uczestniczyli w cyklicznych warsztatach pn. „Spotkania z lalką teatralną” oraz warsztatach teatralnych prowadzonych przez GOKiS, których instruktorem był aktor – p. Marcin Wąsowski. Jednym z działań projektu było także spotkanie z p. Andrzejem Marek Grabowskim – pisarzem literatury dziecięcej, artystą, scenarzystą telewizyjnym, pomysłodawcą i animatorem najsłynniejszej kukiełki przełomu lat 80. i 90. – Kulfona. W ramach realizacji projektu uczniowie stworzy własne lalki teatralne i przygotowali spektakl na galę podsumowującą.

Projekt „Zamiast smartfona wybieram Kulfona” był współfinansowany ze środków Fundacji PZU w ramach konkursu „Fundacja PZU z Kulturą”.