W miniony piątek 25 marca w Gminnej Bibliotece w Borkach gościliśmy pana Andrzeja Marka Grabowskiego – pisarza literatury dziecięcej, autora tekstów piosenek i scenariuszy programów telewizyjnych dla dzieci.

Od października 2021 r. na terenie naszej gminy Stowarzyszenie „Kreatywne Borki” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej realizują projekt pn.„Zamiast smartfona wybieram Kulfona”. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów klas I-III SP teatrem kukiełkowym, zapoznanie ich z polskim dziedzictwem kulturowym w tym zakresie oraz zwiększenie dostępności kultury wysokiej wśród tej grupy wiekowej poprzez organizację wyjazdów do teatru. Jednym z działań zaplanowanych w projekcie było spotkanie beneficjentów z Andrzejem Markiem Grabowskim, twórcą najsłynniejszej kukiełki przełomu tak 80. i 90. – Kulfona.

Artysta oprócz ciekawej i zabawnej prezentacji o swojej twórczości literackiej, opowiedział dzieciom
o typach lalek teatralnych wykorzystywanych w programach telewizyjnych dla dzieci. Uczniowie klas I-III mogli spróbować swych sił w animacji kukiełką oraz dowiedzieć się jak powstaje scenariusz spektaklu kukiełkowego w telewizji. Wśród przywiezionych przez pana Andrzeja Grabowskiego lalek nie mogło zabraknąć Kulfona, na którego dzieci czekały z niecierpliwością. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze opowiadanych przez twórcę historii i zabawnych anegdot przeplatanych wieloma pytaniami dzieci. Na zakończenie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Pan Andrzej Marek Grabowski podpisał też książki swojego autorstwa przyniesione na spotkanie przez dzieci oraz te znajdujące się w Publicznej Gminnej Bibliotece w Borkach.

 

Projekt „Zamiast smartfona wybieram Kulfona” jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU w ramach programu „Fundacja PZU z Kulturą”