Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach bierze udział w projekcie Sieć na kulturę w podregionie bialskim.

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH jest jednym ze szkoleń w ramach projektów „Sieć na kulturę”.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10  – 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creativecommons.

Jeśli jesteś zainteresowany, to wypełnij formularze i przynieś do nas:

Dla uczestników poniżej 13 roku życia (wypełnia rodzic/opiekun prawny):
1. Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż._BIALSKI
2. Uczestnik poniżej 13 r.ż._oświadczenie_BIALSKI

Dla uczestników powyżej 13 roku życia (wypełnia sam zainteresowany):
1. Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż._BIALSKI
2. Uczestnik powyżej 13 r.ż._oświadczenie_BIALSKI

Czekamy na Wasze zgłoszenia do środy 6 października do godz. 17.00. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Powodzenia!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (zajęcia odbywają się online na platformie Teams):

Lp. Data Godzina Liczba
godzin
1 piątek 08 paź 15:10 – 18:05 4
2 piątek 15 paź 15:10 – 17:25 3
3 wtorek 19 paź 17:10 – 19:35 3
4 piątek 22 paź 15:10 – 17:25 3
5 wtorek 26 paź 17:10 – 19:35 3
6 piątek 29 paź 15:10 – 17:25 3
7 wtorek 02 lis 17:10 – 19:35 3
8 piątek 05 lis 15:10 – 17:25 3
9 wtorek 09 lis 17:10 – 19:35 3
10 wtorek 16 lis 17:10 – 19:35 3

Informacje dodatkowe: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach  bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.

Celem projektu, w którym bierze udział GOKiS,  jest  „Sieć na kulturę w podregionie bialskim” jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/