Dzieci z naszej gminy zapraszamy do GOKiS na zajęcia ruchowo-artystyczne.

🟨Na zajęciach plastycznych będziecie wykonywać prace artystyczne przy wykorzystaniu różnych technik. Zajęcia będą również na świeżym powietrzu. Zajęcia będą twórcze i bardzo aktywne.
🟨 Na zajęciach muzycznych będzie dużo śpiewu, fajna muzyka i gitara. Będzie wesoło.
🟨 Zajęcia Masz tę moc to warsztaty artystyczno-rozwojowe dla dzieci.
🟨 Złap rytm – będą to warsztaty rytmiczno-perkusyjne (gra na djembe).
🟨 Ruszmy się! to warsztaty muzyczno-ruchowe dla małych dzieci i rodziców.
🟨 ZGRANY DUET siewany jest dla dzieci i rodziców, a będą to warsztaty rytmiczno-perkusyjne.

👉 Zapraszamy dzieci i rodziców z naszej gminy! Niech to lato będzie aktywne, ciekawe.
👉 Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.
👉 Korzystajmy z tego, że koronawirus „odpuścił” i możemy się spotykać.