Ogłaszamy konkurs Borkowskie kapliczki w majowym obiektywie.

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu aktualnych (tj. wykonanych w maju) zdjęć trzech kapliczek (jedna kapliczka – jedno zdjęcie), które znajdują się na terenie gminy Borki. Zdjęcie powinno zawierać dokładnym opis, gdzie znajduje się kapliczka (w szczególności miejscowość). Dodatkowym atutem branym pod uwagę przy ocenie będzie dołączenie informacji związanych z daną kapliczką (czasem przekazywanych z ustnie z pokolenia na pokolenie).

Konkurs trwa od 18 do 24 maja br.

Nagrody:
I miejsce – 100 zł,
II miejsce – 75 zł,
III miejsce – 50 zł.

Szczegóły:

  1. Regulamin Borkowskie kapliczki;
  2. Zał. nr 1;
  3. Zał. nr 2;
  4. Zał. nr 3.

26 maja 2020 roku: rozstrzygnięcie konkursu Borkowskie kapliczki w majowym obiektywie: 

I miejsce: ex aequo Barbara Kasiarz, Iwona Frączek (po 100 złotych)
II miejsce: ex aequo Marcin Siudaj, Magdalena Mitura (po 75 złotych),
III miejsce: ex aequo: Elżbieta Kulenty, Natalia Mazur (po 50 złotych).
Nagrody zostaną przelane na konta.

Upominki-niespodzianki otrzymują pozostali uczestnicy konkursu:
Urszula Marzec,
Wiktoria Frączek,
Zuzanna Frączek,
Krystyna Bober,
Julia Mazur
Zapraszamy do GOKiS. Nagrody będą czekać do 15 czerwca br.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i udział w konkursie.