W czasie #zostańwdomu ogłaszamy konkurs pt. Mój symbol/moje symbole gminy Borki pod patronatem Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu do 30 kwietnia zdjęcia pracy artystycznej (plastycznej, muzycznej, literackiej i in.), nawiązującej do historii, tradycji itp. gminy Borki.
Nagrodą główną jest WIDOKOWY LOT SAMOLOTEM.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 10 lat.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu;  UWAGA: aktualizacja Regulaminu (tutaj: Regulamin konkursu 2.0 );
2. Zał. nr 1;
3. Zał. nr 2;
4. Zał. nr 3.

Wyniki konkursu Mój symbol/Moje symbole…
Ze względu na bardzo małą liczbę zgłoszeń oraz nieco niższy poziom prac (którego należałoby oczekiwać) w stosunku do oferowanej nagrody jury na posiedzeniu 09 czerwca br. podjęło decyzję, aby nie przyznawać miejscu w konkursie i tym samym nie przyznawać nagród. Mimo to bardzo dziękujemy uczestnikom za zainteresowanie i poświęcenie czasu na przygotowanie prac.