8 stycznia 2020 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej odbył się
 I Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Borkach. Wystąpiło 6 grup z Placówek Oświatowych Gminy Borki.

Na scenie pojawiło się około 150 młodych kolędników, aniołków, pastuszków  ubranych
w przepiękne, kolorowe stroje, a odpowiednio dobrane rekwizyty do każdej postaci jeszcze bardziej podniosły poziom i atrakcyjność występu.

W przeglądzie udział wzięli:
– Młodzież z Technikum w Woli Osowińskiej
– Drugoklasiści ZPO Borki
– Grupa z SP w Woli Chomejowej
-„Aniołki” ZPO Wola Osowińska
– Trzecioklasiści ZPO Borki
– Klasy I-III SP Krasew

Spotkanie miało charakter przeglądu, a jego głównym celem było: pobudzenie aktywności twórczej dzieci, prezentacja osiągnięć i umiejętności wykonawczych, rozśpiewanie młodego pokolenia oraz dbałość o tradycje bożonarodzeniowe.

Po obejrzeniu wszystkich grup można stwierdzić, że poziom artystyczny był bardzo wysoki. Uczestnicy przeglądu ukazali niezwykle ciekawe tradycje, których treścią są opowieści na temat Bożego Narodzenia. Widać, że tematyka obrzędowa związana z kolędowaniem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodego pokolenia. Na szacunek zasługuje również duże zaangażowanie nauczycieli i wychowawców, którzy chcą i potrafią zaszczepić polską tradycję dzieciom i młodzieży.