28 lipca 2019 r. w Woli Osowińskiej odbyły się uroczyste obchody 76 rocznicy masowych aresztowań mieszkańców tej wsi, za przynależność do ruchu oporu przeciwko hitlerowskim okupantom. Imprezę zorganizowało Towarzystwo Regionalne przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w intencji ofiar wojny 1939-1945 i o pokój na świecie. Podczas liturgii przypomniano tragiczne wydarzenia z czasów wojennej zawieruchy, która wtargnęła z całym okrucieństwem również tutaj – w woleńskie opłotki. Duża liczba członków Koła ZMW „Siew” wstąpiła do Batalionów Chłopskich, za co 23/24 lipca 1943 r. zostali aresztowani przez niemieckich okupantów. Pierwszą ofiarą tej tragicznej nocy był Józef Misiak, żołnierz zawodowy, plutonowy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, zastrzelony w rodzinnej zagrodzie. Jego stryjeczny brat – Henryk Misiak – został zamęczony za wsią, na polu rodziców, gdzie stoi biały krzyż. Około dwudziestu młodych B-chowców Niemcy przewieźli do siedziby gestapo w Radzyniu Podlaskim, tam przeszli okrutne przesłuchania. Następnie część aresztowanych powróciła do domu, a dla dziesięciu dopiero rozpoczęła się długa męczeńska droga. Wszyscy trafili do więzienia na Zamku Lubelskim. 
30 sierpnia czterej bracia Tomczakowie zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego na Majdanku, skąd wywieziono ich do obozów na terenie Rzeszy – Wacław Tomczak trafił do KL Mittelbau-Dora, gdzie zginął. Rafał Bieniek, Stanisław Ciołek, Józef Deleżuch, Stanisław Parysek, Tadeusz Strojek i Feliks Wojtaszak – transportem z 3 października 1943r. – w grupie ok.1500 więźniów dotarli do KL Auschwitz-Birkenau, tu nie przeżył kwarantanny Józef Deleżuch. Pięciu pozostałych po miesiącu przewieziono do Mauthausen-Gusen, na terenie dzisiejszej Austrii. Tam stracili swoje młode życie Rafał Bieniek i Tadeusz Strojek.
Na frontach II wojny zginęli również: Marian Malesa, Edward Misiak, Władysław Łechtański, Aleksander Łechtański, Michał Skowron, Rafał Skowron, Marian Stroński i Edward Domański.
Bohaterom tych tragicznych wydarzeń z lokalnej wojennej historii, poświęcony jest pomnik w woleńskim parku, dlatego po mszy uczestnicy uroczystości zapalili tutaj znicze i złożyli kwiaty.
Ostatnim punktem programu był koncert pieśni patriotycznej, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, w specjalnie udekorowanej sali – z okolicznościową wystawą autorstwa Aliny Brynczak. 
Wybrane przez siebie utwory bardzo pięknie i wzruszająco zaśpiewali: Izabela Skowron, Damian Parysek, Natalia Zając, Kamil Mitura i Natalia Obroślak. Młodzi artyści otrzymali zasłużone brawa i głośno 
wyrażane słowa uznania ze strony publiczności, w tym przedstawicieli rodzin ofiar II wojny światowej.

Zarząd Towarzystwa Regionalnego składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli zorganizowanie tegorocznych obchodów Tragicznego Lipca.
Krystyna Kożuch