XXI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostna,

czyli NIEDZIELA PALMOWA w Gminie Borki

 

Niedziela Palmowa, nazywana też „ Kwietną” lub „ Wierzbną”, to święto ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. W tym roku przypadła ona 14 kwietnia. Pogoda dopisała. W kościele parafialnym, a następnie w budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej odbyły się XXI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną. Uroczystości rozpoczęły się procesją z palmami oraz Mszą Świętą odprawioną przez Księdza Stefana Kurianowicza. Po Mszy Świętej odbył się Koncert Pieśni Wielkopostnych, w której 17 zespołów zaprezentowało pieśni tradycyjne i współczesne związane z czasem Wielkiego Postu.

Wystąpili:

 • Zespół Śpiewaczy z Talczyna
 • Zespół „ Senior” z Ulana
 • Zespół Śpiewaczy „ Tchórzewianki” z Tchórzewa Kolonii
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Osowna
 • Zespół Śpiewaczy przy KGW Sitno
 • Uczniowie ze SP w Woli Chomejowej
 • Uczniowie ze SP w Krasewie
 • Chór Parafialny z Woli Osowińskiej
 • Grupa „ Pod zielonym dębem”
 • Zespół Śpiewaczy z Nowin
 • Zespół Śpiewaczy „ Olszewianki” z Olszewnicy
 • Zespół Śpiewaczy „ Górczanki” z Górki Kockiej
 • Dziewczynki z Górki Kockiej
 • Uczniowie z ZPO w Woli Osowińskiej
 • KGW „ Paprocie” z Krasewa
 • KGW „ Jutrzenka” z Woli Chomejowej
 • ZSR w Woli Osowińskie
 • Koło Regionalne z Białej

           Po koncercie, w uroczystym korowodzie zespoły śpiewacze,

oraz wszyscy goście udali się do budynku ZPO i ZSR, aby podziwiać, skosztować i poznać wiele tradycyjnych wielkopostnych ale również wielkanocnych potraw. Zarówno palmy jak i potrawy podlegały ocenie specjalnego jury. O wrażenia smakowe i wizualne trzeba pytać uczestników, ale miny mówiły wszystko…

W konkursie na Tradycyjną Potrawę Wielkanocną i Wielkopostną komisja dokonała oceny potraw zgłoszonych do konkursu przez 16 zespołów i stowarzyszeń.

W trakcie oceny komisja uwzględniała szczególnie potrawy tradycyjne, wykonane na bazie miejscowych produktów, tradycyjnymi metodami wytwarzania.

Ocena komisji była następująca:

 • I miejsce- Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego
 • II miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Osownie
 • III miejsce- Koło Regionalne w Białej

Wyróżnienie:

 • Grupa „ Pod Zielonym Dębem”
 • Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
 • Zespół Śpiewaczy „ Olszewianki”
 • Zespół Śpiewaczy przy KGW Sitno

W konkursie na Najpiękniejszą Palmę Podlaską wykonaną sposobem tradycyjnym komisja postanowiła przyznać:

 • I miejsce – Stowarzyszenie „ Nasza Wspólna Sprawa” Stara Wieś
 • II miejsce- Zespół Śpiewaczy „ Olszewianki” z Olszewnicy
 • III miejsce- KGW Sitno

Podczas XXI Spotkań z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną rozstrzygnięto również, ogłoszony wcześniej wśród dzieci i młodzieży Gminy Borki konkurs na pisankę wykonaną techniką tradycyjną.

Oto werdykt jury:

             w kategorii O-III:

 • I miejsce- Jakub Duchowicz
 • I miejsce- Angelika Duchowicz
 • II miejsce- Julia Mazur
 • III miejsce- Zuzanna Niewęgłowska

           w kategorii IV-VI:

 • I miejsce- Patrycja Stefaniak
 • II miejsce- Karol Mucharzewski
 • III miejsce- Martyna Wierzchowska

             w kategorii VII-VIII:

 • I miejsce- Sylwia Stefaniak
 • II miejsce- Natalia Mazur
 • III miejsce- Ewelina Sałata

                 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu dziękuje ks. Stefanowi Kurianowiczowi  za Mszę Świętą . Zespołowi Szkół Rolniczych oraz Zespołowi Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej dziękujemy za współorganizację wydarzenia.

                 Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Który reprezentował podczas uroczystości pan Dariusz Litwiniuk oraz Starostwu Powiatowemu w Radzyniu Podlaskim reprezentowanemu przez radnego Michała Zająca.

                 Ponadto swoja obecnością zaszczycili naszą imprezę: Poseł na Sejm RP Marcin Duszek,  Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk oraz Ks. Kanonik Stanisław Sierakowski. Nad całością czuwał Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, wspierał organizatorów we wszystkich poczynaniach.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok…