Tegoroczny finał Konkursu zorganizowano 23 marca, tuż po 24 rocznicy śmierci Patrona.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy współpracowały następujące instytucje:
Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Rolniczych i Koło Gospodyń w Woli Osowińskiej oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

Finansowego wsparcia udzielił Powiat Radzyński oraz Danuta Kucio – przewodnicząca Rady Gminy Borki; a rzeczowego – Piekarnia „Stary Piekarz” Bogdana Smogorzewskiego w Woli Osowińskiej, Piekarnia GS w Borkach, Firma FOLDRUK w Siedlcach i Waldemar Skowron – miejscowy stolarz.
Spośród zgłoszonych 138 recytatorów, do Konkursu przystąpiło 123 z następujących miejscowości: Adamów, Borki, Biała Podlaska, Dęblin, Kock, Lubartów, Łuków, Maszki, Niemce, Przytoczno, Radzyń Podlaski, Serokomla, Ulan Majorat, Wojciechów, Wojcieszków, Wola Chomejowa, Wola Gułowska,
Wola Osowińska.
Prezentacje odbywały się w pięciu – specjalnie do tego celu udekorowanych salach (3 w Zespole Placówek Oświatowych i 2 w Zespole Szkół Rolniczych).
W skład 3-osobowych komisji konkursowych wchodzili:

– Anna Kistelska, Andrzej Sar, Wiesław Kaczkowski, Aleksandra Strzałkowska- Chojnacka,
Kornelia Niedbał – z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
– Marzena Bury – z Muzeum Wsi Lubelskiej
– Maria Długołęcka-Pietrzak i Barbara Szostek – z Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich
w Siedlcach
– Marta Nowakowska-Kozak, Sylwia Dmowska i Dominika Trykacz – z Domu Kultury w Kocku,
– Beata Szczeszek – z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim
– Andrzej Kotyła – z Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego
– Jolanta Gnas-Zienkiewicz – polonistka
– Julia Długołęcka – laureatka I Konkursu (w 2000 roku)

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy-podziękowania oraz regionalne upominki ( wielkanocne ciasteczka – z miejscowej piekarni) .
Laureatom, oprócz dyplomów, wręczono nagrody książkowe.
Najstarszą uczestniczkę uhonorowano nagrodą specjalną – podarowanym przez miejscowego stolarza drewnianym stołkiem, z okolicznościowym nadrukiem.

Wyniki konkursu

Kategoria SP kl.0-III

I. nagroda Hanna Pawlak – SP w Kocku
II. Mila Król – SP w Kocku

III. Natalia Mazurek – ZS w Ulanie-Majoracie

Wyróżnienie: Mikołaj Cybul – ZS w Przytocznie,
Bartłomiej Kurek, Marta Szewczyk – SP w Wojcieszkowie
Michalina Sobolewska, Wojciech Brygoła – SP w Kocku
Nadia Salo – SP nr1 w Łukowie
Gabriela Rogalska – SP w Niemcach
Mikołaj Botwina – ZS w Ulanie-Majoracie

Nagroda za gwarę: Malwina Ostasz – SP w Kocku

Kategoria kl. IV-VI
Grupa A:
I nagroda Maciej Radomyski – Łukowski Ośrodek Kultury
II. Julia Drozd – Łukowski Ośrodek Kultury
III. Aleksandra Guz – PSP w Maszkach

Wyróżnienie: Maria Rychlik, Weronika Krasucka, Wiktor Tomczyk, Emilia Rosiecka – SP nr 2
w Radzyniu Podl.
Wiktoria Czyżak – SP w Borkach
Gabriela Sikorska – SP w Kocku
Julia Siwiec – PSP w Maszkach

Nagroda za gwarę: Patrycja Stachyra – PSP w Maszkach

Grupa B:

I nagroda Dominika Wileńska – ZS w Przytocznie
II Barbara Barszczewska – ZS w Przytocznie

III Jakub Walaszek – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

Wyróżnienie: Natalia Polkowska – ZPO w Woli Osowińskiej
Dorota Piróg – SP w Wojciechowie
Emilia Maciejewska – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej
Gabriela Lazuga, Paulina Duchowicz – SP w Wojcieszkowie
Radosław Wileński – ZS w Przytocznie

Nagroda za gwarę: Nicola Czerniec – ZS w Wojciechowie

Kategoria: kl. VII, VIII SP i III Gimnazjum

I Julia Semczuk – SP nr 5 w Łukowie
II Monika Pawlina – SP nr1 w Radzyniu Podl.

III Gabriela Kosek – ZPO w Woli Osowińskiej

Wyróżnienie: Alicja Kożuch – ZPO w Borkach
Natalia Kurek – Zespół Szkół w Wojcieszkowie
Natalia Dyjak – GOK w Ulanie-Majoracie
Wiktoria Skowron – ZPO w Woli Osowińskiej
Żaneta Piotrowska – SP w Maszkach
Amelia Mazur – ZS w Serokomli

Nagroda za gwarę: Antonina Kozłowska – Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne, studenci i osoby spoza systemu szkolnego

I nie przyznano

II nie przyznano
III Dorota German – I LO w Lubartowie
Agata Adameczek – I LO w Radzyniu Podlaskim

Wyróżnienie: Julia Sposób – GOK w Ulanie-Majoracie
Zofia Cholewińska, Renata Marczuk – Bialskie Centrum Kultury w Białej Podl.
Igor Bielaszewski – I LO w Lubartowie

Nagroda za gwarę: Zofia Kozłowska – Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie”

Konkursowi towarzyszyły pokazy ginących zawodów i umiejętności ( wicie tradycyjnych palm, zdobienie pisanek, wykonywanie kartek świątecznych, koszyczków itp.) oraz kiermasz sztuki ludowej, głównie ozdób wielkanocnych.
Stałym elementem imprezy od wielu lat jest obiad regionalny dla uczestników, opiekunów i gości – wszystkich zaproszono do stołówki szkolnej na kapustę z grochem, kartoflaki z soczewicą i kompot.
Około godz.13.20, na głównej scenie zaprezentował się zespół taneczny „Borkowiaczek” oraz zespół wokalny „Mięta” z GOKiS. Dziewczęta zaśpiewały kilka piosenek ludowych w nowych aranżacjach.

Kolejnym – bardzo oczekiwanym punktem programu był Koncert Laureatów, który poprowadzili
Anna Kistelska i Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Przed licznie zgromadzoną publicznością, zaprezentowali się, wytypowani przez jurorów, najlepsi recytatorzy. Wszyscy otrzymali zasłużone, gromkie oklaski.

Spośród osób zaproszonych, w imprezie uczestniczyli: Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Prezes Czemiernickiego Towarzystwa Regionalnego, Michał Zając – Radny Rady Powiatu Radzyńskiego, Jerzy Popek – Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Ewa Grodzka – Dyrektor I LO w Radzyniu Podl., Jolanta Purgał – Dyrektor SOSz-W im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu, Małgorzata Popek – była Dyrektor SOSz-W, Elżbieta Wełk-Dołbeń – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Małgorzata Karpińska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, Danuta Kucio – Przewodnicząca Rady Gminy Borki, Beata Guz – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Borki, Andrzej Kosek – wieloletni dyrektor GOK, Alina Kryjak – sołtys Woli Osowińskiej.

Informację opracowała Krystyna Kożuch