Izabela Smogorzewska – Dyrektor
Małgorzata Krawczyk – Referent
Milena Latoch- Pracownik biurowy
Katarzyna Bylina- Pracownik gospodarczy